Fiskalizacija 2.0 donosi korist svima, evo što se sigurno mijenja

fiskalizacija 2.0

Fiskalizacija 2.0 usmjerena je na elektroničku razmjenu podataka, odnosno fiskalizaciju bezgotovinskih računa.

Fiskalizacija 2.0 u Hrvatskoj neće uvesti ništa novo u segmentu razmjene eRačuna, nego će proširiti primjenu elektroničke razmjene dokumenata između poreznih obveznika. Cilj je, između ostalog, praćenje PDV-a u stvarnom vremenu.

Brojne europske države godinama već primjenjuju centralizirano prikupljanje podataka jer su prepoznale da je obavezan eRačun u gospodarstvu izvrstan mehanizam kojim mogu rasteretiti svoje poduzetnike i zahvaljujući kojem država ima veći nadzor nad svojim dijelom poslovanja.

Kada kažemo da se projektom Fiskalizacija 2.0 ništa ne uvodi, nego proširuje mislimo na činjenicu da više od 100.000 subjekata u Hrvatskoj već danas razmjenjuje eRačune.  

Od toga čak 60.000 poreznih obveznika aktivno i šalje elektroničke račune.

Otkako smo prije više od 10 godina tržištu ponudili eRačun, poticali smo ideju da najraširenija knjigovodstvena isprava postane obavezna u gospodarstvu (B2B sektoru).

Najrazvijenije europske zemlje koje su to odavno učinile povećale su konkurentnost svojih tvrtki, smanjile im troškove i administrativno rasteretile poduzetnike.

Rasteretile su i javna tijela koja ih nadziru što je smanjilo javni trošak.

Što znači Fiskalizacija 2.0

Fiskalizacija 2.0 usmjerena je na elektroničku razmjenu podataka, odnosno fiskalizaciju bezgotovinskih računa.

Elektronički računi kakve danas razmjenjujemo i kakve će poslovni subjekti obavezno razmjenjivati po završetku projekta Fiskalizacija 2.0, nisu dokumenti u PDF-u.

eRačuni su XML dokumenti iz kojih će porezni obveznik (i pošiljatelj i primatelj računa) moći automatski ekstrahirati određeni skup podataka koji su mu potrebni za fiskalizaciju.

Zato praćenje PDV-a u stvarnom vremenu veže za sebe obavezno uvođenje eRačuna i u B2B segmentu.

Obavezan eRačun u gospodarstvu preduvjet je za uspješnu provedbu fiskalizacije. Svi dionici će osjetiti niz koristi, što se vidi iz iskustva poslovnih subjekata koji već šalju i primaju eRačune.

Zaposlenici čak 60.000 tvrtki više ne prepisuju podatke s računa, nego ih u računovodstvene programe učitavaju jednim klikom. Njima se smanjio operativni trošak, smanjile su se i greške u radu i općenito uživaju rasterećenje u poslu. 

Danas tvrtke možda ne šalju eRačune svim svojim kupcima, ali će ta brojka sutra biti i veća jer ne postoje tehničke prepreke da svaka tvrtka u Hrvatskoj isključivo šalje i prima elektroničke račune.

Jedno je sigurno – obveza fiskalizacije značajno će povećati broj tvrtki koje ulazne račune automatski preuzimaju i učitavaju ih u svoje računovodstvene programe.

Dosadašnja praksa učitavanja računa kao PDF dokumenta neće im osigurati ispunjavanje zakonskih obaveza.

Obavezna fiskalizacija računa

Uspostava sustava za fiskaliziranje računa koji se izdaju u gospodarstvu, odnosno obavezno izdavanje elektroničkih računa između poreznih obveznika, donijet će korist svima.

One operativne smo često navodili; smanjenje troškova uredskog materijala, brža i točnija obrada podataka jer se eRačuni učitavaju, a ne prepisuju, niži troškovi pohrane, veća sigurnost i druge. No, to je tek mali dio prednosti koje donosi elektronička razmjena dokumenata.

Ključno je da će poduzetnici konačno biti manje opterećeni jer će se smanjiti broj potrebnih obrazaca u poreznom knjigovodstvu…

A povećat će se transparentnost poslovanja i riješiti rak rana hrvatskog gospodarstva – dugi rokovi plaćanja.

Porezna uprava imat će uvid u rokove plaćanja, ali i njihovo poštivanje. Fiskalizacija 2.0 uključivati će fiskalizaciju i poslanih i primljenih računa – što znači da će kupac morati potvrditi preuzimanje eRačuna pa će se jasno znati tko je i kada preuzeo eRačun i kada je počela teći valuta plaćanja.

Što se tiče koristi za čitavo gospodarstvo, treba naglasiti da je fiskalizacija bezgotovinskih plaćanja učinkovit način borbe protiv sive ekonomije i poreznih prevara vezanih uz povrat PDV-a.

Elektronički račun u gospodarstvu puno znači i za zelenu tranziciju. Slanjem i primanjem eRačuna utječe se na očuvanje okoliša jer se smanjuje broj kopija računa i čuva se u eArhivu.

Uštede koje donosi eRačun

Europska unija prepoznala da se ušteda od elektroničkog računa kreće od 7 do 20 eura po računu. Kada se u Hrvatskoj uvodio obavezan eRačun u javnoj nabavi, procijenjeno je da će uštede biti oko 850 milijuna godišnje.

No, ta brojka raste iz mjeseca u mjesec jer se korist za pošiljatelja i primatelja eRačuna, osjeti već na mjesečnoj razini.

No, postoje deseci tisuća tvrtki koje ne posluju s državom ili jedinicama lokalne samouprave, koje su prepoznale eRačun i druga digitalna rješenja kao temeljne usluge kojima su pospješile poslovanje.

One su povećale svoju konkurentnost i danas rade pametnije, a ne više.

Takvim tvrtkama će obavezan eRačun i fiskalizacija bezgotovinskih plaćanja između poreznih obveznika donijeti još veći zamah i dodatno rasterećenje.

Povezivanje elektroničke razmjene eRačuna sa financijskim vrijednosnim lancem utjecat će na ubrzavanje i digitalizaciju procesa ovjere i plaćanja računa. Utjecat će svakako i na razvoj brojnih novih inovativnih usluga kao što je danas PlatiMe.

Time će i projekt Fiskalizacija 2.0 pozitivno utjecati na likvidnost i poslovanje poduzetnika, što će dovesti i do povećanje stupnja digitalizacije ukupnog poslovanja.

Pripremite se na vrijeme i izaberite mojeRačun paket već danas.