Izjava o zaštiti intelektualnog vlasništva

Sadržaj web stranica www.moj-eracun.hr i info.moj-eracun.hr, u svojoj ukupnosti i u pojedinim dijelovima, zaštićen je autorskim pravom i ostalim pravima intelektualnog vlasništva. Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808, isključivi je nositelj prava iskorištavanja sadržaja web stranica te znanja i iskustva (know-how) koji se sadržajem saznaje i prenosi. Bez izričitog pisanog odobrenja nositelja prava, nije dopušteno reproducirati, prenositi, distribuirati, niti izmjenjivati sadržaj ove prezentacije, kao ni know how prenesen i za koji se saznalo temeljem iste, niti na bilo koji drugi način iskorištavati navedeno.