Ispravak pretporeza po odobrenju

ispravak pretporeza

Izmjenama Zakona i Pravilnika o PDV-u koji su na snagu stupili s prvim danom 2024. godine, promijenio se način na koji poduzetnici rade ispravak pretporeza.

Financijsko odobrenje jedna je od knjižnih nota s kojima se knjigovođe gotovo svakodnevno susreću u poslovanju. Riječ je o dokumentu koji služi kako bi se napravio ispravak pretporeza za račune koji su već izdani i knjiženi kada se naknadno utvrdilo da je potrebna djelomična izmjena stavki po računu.

Odobrenje se primjerice izdaje u situacijama kada kupac vrati robu, kod naknadnog odobrenja popusta, pogrešno izdanog računa i slično. Do 1. siječnja 2024. godine ispravak pretporeza mogao se obaviti samo nakon suglasnosti obiju strana, odnosno nakon što je na izdano eOdobrenje kupac dostavio svoj eOdgovor.

Do 1. siječnja 2024. godine ispravak pretporeza mogao se obaviti samo nakon suglasnosti obiju strana, odnosno nakon što je na izdano eOdobrenje kupac dostavio svoj eOdgovor.


Suglasnost za ispravak pretporeza


Iako zakonski nije bilo propisano kako eOdgovor treba izgledati, određene osnovne informacije ipak su morale postojati: iznos pretporeza koji se ispravlja, po kojem računu i datum te porezno razdoblje u kojem kupac ispravlja pretporez.

Knjigovođe su stoga često postavljale pitanje kako proknjižiti ispravak pretporeza, ako kupac nije dostavio svoju suglasnost.

Riječ je o tome da je cijeli proces znao trajati i do 20 dana jer bi nakon zaprimanja knjižnog odobrenja kupac kod sebe napravio ispravak pretporeza, ali ne bi na vrijeme dostavio suglasnost za odobrenje dobavljaču kako bi i on, sukladno zakonu, napravio ispravak porezne osnovice.

Jasno je kako je u praksi to bio spor proces i da bi obveznik PDV-a često bio u nezavidnoj situaciji jer ne bi mogao smanjiti poreznu osnovicu, odnosno obvezu PDV-a bez ispunjenja određenih uvjeta.

Prema procjenama knjigovođa, oko 20 posto izjava na odobrenje nikada nisu ni zaprimili pa su ispravak pretporeza radili na svoju ruku, što je poneke tvrtke dovelo u situaciju da su plaćale penale za ispravak računa i pogrešnu obračun PDV koji nisu pravilno provedeni.

kako poslati račun


Izjava o ispravku pretporeza


Financijsko odobrenje prestalo je biti bauk tek uvođenjem eOdobrenja koje je uz sebe vezalo automatsko ispunjavanje dokumenta eOdgovor, što je bila elektronička izjava o ispravku pretporeza koju je razvio mojeRačun.

Rješenje servisa mojeRačun bilo je dobar primjer ispravka pretporeza, bez same potrebe za ispravak eRačuna, odnosno pokazalo je korisnicima kako knjižiti odobrenje u samo nekoliko minuta umjesto da moraju čekati 20 i više dana.

Dokument eOdobrenje korisnici servisa mojeRačun mogli su poslati iz većine svojih ERP i računovodstvenih rješenja koja su integrirana sa servisom ili putem aplikacije Kreiraj na mrežnoj stranici mojeRačun.

Knjižno odobrenje može se iskazati kao račun u minusu ili posebni dokument koji se zove eOdobrenje, a čitav proces izrade traje kao i prosječna izrada računa, odnosno od tri do pet minuta.

Razlika između financijskog odobrenja u papiru i elektroničkog oblika je način dostave i brzina povrata ovjerene izjave o ispravku pretporeza. Prijenos eOdobrenja od pošiljatelja do primatelja može trajati nekoliko sekundi ili minuta, a jednako tako traje i slanje eOdgovora, što je izjava o ispravku pretporeza.

Umanjenje porezne osnovice od 2024.


Izmjenama Zakona i Pravilnika o PDV-u koji su na snagu stupili s prvim danom 2024. godine, promijenio se način na koji poduzetnici rade ispravak porezne osnovice.

U članak 33. Zakona o PDV-u dodani su novi stavci od 8. do 11. koje se odnose na izmjene ispravak porezne osnovice kod opoziva (storno) isporuke ili drugih vrsta popusta i naknadnih odobrenja te ispravak porezne osnovice kada nije bila moguća naplata cijelog ili dijela potraživanja duže od godine dana.

Izmjene Zakona su donijele novitete za umanjenja oporezive osnovice kod naknadnih odobrenja na način da porezni obveznik isporučitelj više ne mora čekati suglasnost od poreznog obveznika kojemu su isporučena dobra ili usluge kako bi stekao pravo na umanjenje porezne osnovice.

Od ove godine, u slučaju opoziva ili storna isporuke, odnosno davanja popusta i naknadnih odobrenja kupcima, subjekt koji je isporuku obavio može umanjiti poreznu osnovicu pod uvjetom da je obavijestio kupca o provedenom ispravku PDV-a.

Treba naglasiti da je ova mogućnost naknadne promjene porezne osnovice, a samim time i PDV-a, moguća isključivo za račune izdane nakon 1. siječnja 2024. godine i isključivo ako je dobavljač obavijestio kupca o ispravku sukladno zakonskim propisima.


Izjava kupca i davanje eOdgovora


Za elektroničko financijsko odobrenje korisnici mojeRačun usluga mogu i dalje dati svoju suglasnost za ispravak porezne osnovice putem eOdogovora. No, ovaj se elektronički dokument može koristiti i u situacijama kada se kupac ne slaže sa zaprimljenim računom ili kada je potrebno osporiti ili odbiti zaprimljeni račun.

Primjenom ovih rješenja, koristeći i druge oblike digitalnih knjigovodstvenih isprava i sustava za njihovu obradu, korisnik stvara preduvjet za pravovremeno i efikasno upravljanje knjigovodstveno-računovodstvenim poslovanjem.