Ekološki certifikati ključni su za turizam. Evo zašto

blog 150523

Osviješteni gost prije će odabrati uslugu hotela koji je nositelj ekološkog certifikata.

Zaštita okoliša od velikog je značaja za naš život, ali postaje i sve važnija za napredak turizma. Za Hrvatsku, kao turističku zemlju, briga o okolišu bit će temelj za ostvarivanje gospodarskog blagostanja.

Zeleno poslovanje danas je veliki trend u svijetu i sve više gostiju traži jasan dokaz da hotel ili drugi turistički smještaj u koji dolaze pridonose manjem zagađenju okoliša i očuvanju prirodnih ljepota koje ih okružuju.

Društveno odgovorno poslovanje tvrtke koje upravljaju tim hotelima dokazuju različitim ekološkim certifikatima.

Zahvaljujući njima gosti znaju da je riječ o hotelu koji je visoko kvalitetan i brine o okolišu, uveo je tehnološka rješenja za smanjenje potrošnje resursa kao što su energija i voda te upravlja poslovanjem na ekološki prihvatljiv način.

Nositelji ekoloških certifikata su hoteli, apartmanska naselja i i kampovi koji su osigurali zdravo okruženje za goste i zaposlenike i time direktno utječu na njihovo zadovoljstvo te ispunjenje njihovih očekivanja.

Strategija zelenog turizma

U Hrvatskoj je još 2016. godine donesen Akcijski plan razvoja zelenog turizma koji se temelji na održivosti: odgovorno korištenje prirodnih resursa, korištenje „čiste“ energije, zaštita baštine, učinci na lokalnu ekonomiju i briga za gosta.

Vizija je da Hrvatska postane predvodnicom održivog turizma u Europskoj uniji primjenjujući najbolje svjetske prakse zaštite okoliša i društveno odgovornog poslovanja.

Održivi turizam znači da su poduzete sve mjere kako bi gospodarske aktivnosti bile održive i dugoročne, ali i da donose društvenu i gospodarsku korist svim uključenim dionicima.

Uz primarne ciljeve kao što su podizanje kvalitete smještaja i rad na podizanju kvalitete ljudskih potencijala, strateški je cilj uvesti praksu zelenog poslovanja za sve pružatelje usluga u turizmu.

Zeleno poslovanje osim brige o okolišu i zajednice u cjelini podrazumijeva i reduciranje operativnih troškova.

Tehnološka rješenja u turizmu ne omogućuju isključivo rješenja za automatizaciju hotelskih soba za uštedu električne energije, nego i automatizaciju administrativnog poslovanja.

Tu se također štede značajni resursi; uredski materijal, troškovi rada, a ujedno se pozitivno utječe na okoliš i veće zadovoljstvo zaposlenika.

Gosti traže eko-certifikate

Sve veći broj gostiju danas prepoznaje važnost brige o okolišu, a na svojim putovanjima traže smještaj koji dijeli njihove vrijednosti i podržava ekološki prihvatljiv i održiv turizam.

Velike hotelske grupacije svugdje u svijetu razvijaju i nagrađuju ekološke i kulturne programe kojima podržavaju lokalno gospodarstvo i tako pokazuju da brinu i o zajednici u kojoj djeluju.

Ekološki certifikati i eko-oznake su dobrovoljni instrumenti kojima hotelijeri pokazuju da se briga o okolišu i zajednici u cjelini može voditi u svim segmentima poslovanja.

POŠALJITE UPIT ZA ZELENI CERTIFIKAT

Oznake i certifikati su u skladu s međunarodnom politikom održive proizvodnje i potrošnje kojoj je cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati društveno odgovorno poslovanje i održive stilove života.

Očekivanja su da će osviješteni potrošač (gost) prije odabrati proizvod ili uslugu s nekom od oznaka koje su dokaz ekološke osviještenosti pružatelja turističke usluge.

Osim toga, ekološki certifikati potvrđuju da se u takvom hotelu provodi širenje ekološke svijesti među osobljem, gostima hotela i svima koji dolaze u doticaj s njihovim uslugama.

Ekološki certifikat pokazatelj je da su hoteli koji ga imaju održivi hoteli, a to znači da svoje poslovanje vode na održivom principu.

Prednosti posjedovanja eko oznake:

  • Eko oznaka ili certifikat pokazuje i dokazuje kvalitetu
  • Dokaz je brige o okolišu u svim segmentima poslovanja
  • Dokaz je primjene ekološki prihvatljivih tehnoloških rješenja
  • Dokaz je da štedite na potrošnji prirodnih resursa (vode, energije…)
  • Dokaz je brige o zaposlenicima i društvu u cjelini
  • Dokaz je brige za zadovoljstvo gostiju
  • Doprinosi boljoj kvaliteti usluge i jača poziciju na tržištu

Nositelji ekoloških priznanja pozitivno se ističu naspram turističkih smještaja koja ih ne posjeduju. Dodijeljeni eko certifikati su vrlo važni u poslovanju jer jačaju atraktivnost hotela, turističkih naselja i apartmana.

Jačaju time i njihovu poziciju na tržištu, što posljedično dovodi i do boljeg poslovanja te povećanja prihoda.

Zeleni certifikat

Zeleni certifikat je ekološko priznanje koje se dodjeljuje poslovnim subjektima koji su pokazali digitalnu izvrsnost i društveno odgovorno poslovanje.

Nositelji mogu postati hoteli, turistička naselja i apartmani koji su uspješno implementirali digitalizirane procese i energetski učinkovite mjere u svoje poslovanje i svojim djelovanjem poboljšavaju kvalitetu života te pozitivno utječu na okoliš i zajednicu.

Zelenim certifikatom pokazujete gostima da ste društveno odgovorni i da pridonosite manjem zagađenju okoliša i očuvanju prirodnih ljepota koje nas okružuju.

Današnji gosti više ne biraju isključivo „sunce i more“, nego pri izboru destinacije sve češće biraju smještaj sa certifikatom koji im jamči da je učinjeno sve kako bi se smanjio ekološki otisak i osiguralo održivo poslovanjem.

Zelenim certifikatom možete pokazati da ste to vi.

POŠALJITE UPIT ZA ZELENI CERTIFIKAT