Isprobajte DMS skrojen po vašoj mjeri

blog86

Najbolje što možete poželjeti za uzlet vašeg poslovanja je digitalizacija. Aktivacijom usluge mojDMS stvarate preduvjet za potpuno bespapirno poslovanje.

Što je mojDMS

To je informacijski sustav za upravljanje digitalnim dokumentima, povezan na servis mojeRačun. Omogućuje vam udaljeni pristup poslovnim dokumentima te veći nadzor nad svim radnim procesima.

Koje procese osigurava

Kroz mojDMS možete digitalno obrađivati sve poslovne dokumente; potpisivati ih, likvidirati i odobravati. U slučaju zastoja kod obrade zbog odsutnosti djelatnika, jednim klikom možete promijeniti sudionike.

Koje dokumente mogu obrađivati

Kroz mojDMS moguće je upravljati svom poslovnom dokumentacijom: računima, drugim knjigovodstvenim ispravama (narudžbenicama, otpremnicama, primkama), ugovorima i drugom internom i eksternom poslovnom dokumentacijom.

Što s papirnatim dokumentima

Postoje dva načina prijenosa dokumenata u sustav: povlačenjem eDokumenata sa servisa mojeRačun i lokalno s računala za skenirane dokumente ili dokumente pristigli poštom i e-mailom. Kroz mojDMS možete obrađivati i dokumente koji su u tvrtku ušli kao papirnati dokumenti.

Kako aktivirati mojDMS

Iskoristite trenutak i zatražite naše prodajne predstavnike posebno skrojenu mojDMS ponudu kreiranu prema potrebama vaše tvrtke. Izaberite bespapirno poslovanje za dodatan poslovni uzlet u 2022. godini.

Što sadržava DMS paket:

Aktivacija usluge

U ovoj ponudi usluga mojDMS vaša je bez troškova aktivacije i postavljanja hodograma. Hodogram je preddefinirani proces kolanja digitalnog dokumenta, a možete ih dobiti potpuno skrojene prema potrebama vaše tvrtke.

Besplatna edukacija

U sklopu aktivacijskog paketa pripremili smo besplatnu video edukaciju za vaše zaposlenike kako biste osigurali maksimalnu automatizaciju administrativnih radnih procesa.

Besplatna korisnička podrška

Aktivacijom usluge mojDMS dobivate i besplatnu korisničku podršku tijekom uredovnih sati servisa mojeRačun. Zatražite mojDMS ponudu skrojenu samo za vas i započnite uzlet u poslovanju.

Autor: R.I.