Isporučite robu bez papira uz aplikaciju mOtpremnica

blog67

Uvođenjem eRačuna tvrtke koje vode robno knjigovodstvo stvorile su preduvjet za sljedeći digitalni proces – korištenje eOtpremnice kroz aplikaciju mOtpremnica.

Što je eOtpremnica

Poput eRačuna i eOtpremnica je strukturirani dokument zbog čega aplikacija mOtpremnica sama „čita“ sve bitne informacije iz dokumenta. Zato eOtpremnicu automatski učitavamo u računovodstveni softver bez prepisivanja.

Kako izdati eOtpremnicu

Izdaje se iz ERP-a, ali se ne „printa“ u tri primjerka, nego se šalje u mrežnu aplikaciju mOtpremnica. Aplikacija se sastoji od dva dijela: administratorskog i mobilnog, postavljenog na tablet vozača. Omogućuje nam kompletan nadzor nad svim rutama, isporučenoj i vraćenoj robi te dostavnim mjestima.

Kako se preuzima roba

Svakom kupcu (i njegovim dostavnim mjestima) dodjeljuje se NFC čip. Nakon dostave, kupac čipom potvrđuje zaprimljene količine robe. Tek tada se kreira konačna eOtpremnica koju i prodavač i kupac mogu preuzeti sa servisa mojeRačun, a potom učitati u računovodstveni softver.

Dodatna sigurnost

Prilikom preuzimanja robe, zapisuje se GPS lokacija gdje je roba preuzeta. Time obje strane imaju dodatan dokaz da je transakcija obavljena. Nemoguće je izgubiti ili oštetiti eOtpremnicu, a stvarna količina dostavljene robe utvrđuje se na licu mjesta prije preuzimanja.

Prednosti za prodavatelje

Odmah nakon elektroničkog potpisivanja dokumenta, eOtpremnica se putem web aplikacije „vraća“ prodavatelju. Eliminiraju se neželjeni troškovi: gubitka dokumenata, knjižnih odobrenja, eventualnih manipulacija s papirnatim dokumentima i slično.

Veći nadzor nad kurirskom službom

Kroz mOtpremnicu administrator određuje rute vozačima, ima listu svih izdanih eOtpremnica, popis GLN (global location number) dostavnih mjesta, kao i opciju kreiranja drugih korisničkih računa. Vozač se u aplikaciju prijavljuje korisničkim podacima koje mu je dodijelio administrator, nakon čega vidi sve otpreme koje su mu dodijeljene.

Kako mogu slati eOtpremnice

Za slanje i učitavanje eOtpremnica koristite servis mojeRačun. Za aktivaciju usluge ili dodatne informacije o njenim prednostima te načinu korištenja, obratite se našoj korisničkoj podršci.

Autor: R.I.