Uzmi vaučer za bespovratna sredstva i uvedi DMS

mojDMS bespovratna sredstva

Uslugu mojDMS, ali i mojeRačun, mojeArhiv i ePlati možete uvesti u sklopu jednog vaučera vrijednog čak 19.900 eura.

Rješenje za digitalizaciju poslovanja i ured bez papira, velikom broju organizacija donio je mojDMS, informacijski sustav za upravljanje digitalnim dokumentima.

Svaka mikro, mala i srednja tvrtka u Hrvatskoj može ga uvesti koristeći bespovratna sredstva, odnosno vaučere za digitalizaciju Ministarstva gospodarstva.

Prijavi se i iskoristi bespovratna sredstva za digitalizaciju poslovanja

Tvrtke koje su ga ranije uvele prepoznale su brojne prednosti ovog informacijskog sustava; kroz mojDMS mogu digitalno obrađivati i potpisivati dokumente, likvidirati eRačune i odobravati poslovne papire.

Oni koji ga koriste imaju veći nadzor nad kolanjem poslovne dokumentacije i radnim procesima.

Sustav je nastao na ideji potpuno digitalizirane razmjene dokumenata među odjelima u tvrtkama i kao jedinstveno rješenje za razmjenu dokumenata s vanjskim knjigovodstvenim servisima.

Kada koristite mojDMS nema više problema s kašnjenjem kod dostave dokumenata jer knjigovođa može zaprimiti i obraditi sve poslovne dokumente odmah.

Sve zaprimite kroz mojDMS

Kroz mojDMS mogu kolati eRačuni i druge knjigovodstvene isprave, papirnati računi i svi ostali ulazni i izlazni poslovni dokumenti.

Možete ovjeravati ili odobravati ugovore, provjeravati točnost narudžbenica bez gomilanja kopija dokumenta. Jednom dokumentu unutar mojDMS sustava mogu pristupiti sve za to ovlaštene osobe.

Tako se sprječava gubljenje poslovnih papira, smanjuju pogreške u radnim procesima i ubrzava operativno poslovanje.

Povezan na mojeRačun

mojDMS jepovezan sa servisom mojeRačun što korisnicima omogućuje automatsko povlačenje eRačuna i pratećih isprava.

Ako još niste uveli mojeRačun, možete to učiniti kroz isti vaučer za bespovratna sredstva.

U sustav mogu ući i papirnati dokumenti koje će te prethodno skenirati, a nakon što ga učitate u mojDMS obrađujete ga kao digitalni dokument.

Likvidatura računa

Znate li da eRačun ne smijete printati  da biste ga likvidirali?

Elektroničkim knjigovodstvenim ispravama upravlja se kroz mojDMS koji osigurava sve zakonske uvjete za potpunu digitalnu obradu dokumenata; urudžbiranje zaprimljenih dokumenata, potpisivanje i likvidaturu računa.

Dokument obrađen kroz mojDMS ostaje u izvornom obliku, ali mu se pridružuje verifikacijski dokument koji nedvojbeno potvrđuje njegovu likvidaturu.

Dokumenti su centralizirani

mojDMS će vam osigurati da su svi dokumenti važni za poslovanje na jednom mjestu.

Dokument u sustav ulazi samo jednom, na jednoj lokaciji, a dostupan je svim osobama koje ga trebaju obraditi: potpisati, odobriti, likvidirati ili knjižiti.

Kada dokument „putuje“ kroz mojDMS sve traje nekoliko trenutaka jer je taj isti dokument istovremeno dostupan svima koji ga trebaju obraditi.

Nije važno sjede li te osobe jedna do druge, ured do ureda, rade od kuće ili surađuju svaka sa svog kraja svijeta.

Menadžer u svakom trenutku zna u kojem se dijelu obrade dokument nalazi i čija je verifikacija unutar hodograma sljedeća.

Knjigovođa i mojDMS

Dokument u mojDMS ulazi samo jedanput i dostupan je svima koji na njemu trebaju raditi. To je posebno korisno kada imate vanjsko knjigovodstvo.

Kada uključite knjigovođu u mojDMS hodogram ili on uključi vas kao klijenta, više ne morate brinuti oko kašnjenja kod dostave poslovnih papira.

Zašto? Jer se papiri ne nose fizički, nego sustav obavještava računovođu da je na redu u procesu.

Poveznicu na mojDMS sustav računovodstveni servis može imati sa svim klijentima, nevezano je li riječ o pet ili 50 poslovnih subjekata.

Zahvaljujući digitaliziranom procesu dokumenti se više ne zadržavaju na „nečijem stolu“,  nego se odmah obrađuju i nakon obrade spremaju u elektronički arhiv.

Vaučeri za digitalizaciju

Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti Ministarstvo gospodarstva raspisalo je poziv za dodjelu vaučera za digitalizaciju.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) za provedbu digitalne transformacije i jačanje digitalnih kompetencija.

Europskim sredstvima tvrtke mogu poboljšati digitalne vještine, ulagati u digitalni marketing, izraditi strategiju digitalne transformacije, odraditi dijagnostiku kibernetičke otpornosti ili iskoristiti bespovratna sredstva kako bi uveli složena digitalna rješenja.

Dostupno je pet vrsta vaučera, a pružatelji usluga koje se mogu kroz njih financirati objedinjeni su u katalog objavljen na stranicama MINGOR-a.

Među pružateljima usluga u sklopu poziva unutar kataloga je i tvrtka Elektronički računi s uslugama mojeRačun, mojeArhiv, mojDMS i fintech inovacijom ePlati u dijelu složena digitalna rješenja.

Za uvođenje navedenih usluga korisnicima je na raspolaganju čak 19.900,00 eura, a kroz vaučer za složena digitalna rješenja mogu uvesti jednu ili više usluga.

Prijavi se i iskoristi bespovratna sredstva za digitalizaciju poslovanja