Usluga ePlati (PIS i AIS) omogućuje platni promet iz računovodstvenog programa

blog 05099

Usluge iniciranja plaćanja (PIS) i informiranja o računu (AIS) tržište će upoznati pod zajedničkim brendom ePlati.

Hrvatska narodna banka izdala je Rješenje tvrtki Elektronički računi za pružanje dviju temeljnih platnih usluga definiranih Europskom PSD2 Direktivom: PIS (Payment Initiation Service) – uslugu iniciranja plaćanja i AIS (Account Information Services) – uslugu dohvaćanja informacija o stanju bankovnog računa.

Time je informacijski posrednik, poznat pod brendom mojeRačun, postao institucija za platni promet upisana u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca. 

Usluge iniciranja plaćanja (PIS) i informiranja o računu (AIS) tržište će upoznati pod zajedničkim brendom ePlati.

Fintech Europa

Veliki uspjeh domaće kompanije hrvatski je odgovor na izrazito jak trend automatizacije plaćanja, kao i porast broja instrumenata i pružatelja usluga plaćanja koji se pojavio na razini Europske unije.

Cilj je platne usluge pojednostaviti i učiniti dostupnijima korisnicima te ih aktivirati 24 sata u danu, sedam dana u tjednu. To znači da će financijski sustav biti jeftiniji, dostupniji i učinkovitiji  i za pružatelje usluga i za potrošače. 

Kao inovator na tržištu digitalnog poslovanja, kompanija Elektronički računi je prethodnih godinu dana aktivno razvijala tehnologije kojima je cilj omogućiti takav inovativan pristup financijskim uslugama.

To je i ostvareno kroz uslugu ePlati s obzirom na to da usluge iniciranja plaćanja (PIS) i informiranja o računu (AIS) možemo nazvati najvećom revolucijom u platnom prometu od uvođenja internetskog bankarstva prije 20 godina.

Automatizacija poslovanja kroz ePlati

Usluga ePlati omogućuje optimizaciju troškova poslovanja kroz automatizaciju procesa i optimizaciju svakodnevnih operativnih aktivnosti.

Svaki eRačun zaprimljen u računovodstveni program može se automatski platiti iz tog programa, bez pristupa u internetsko bankarstvo tvrtke.

Putem ePlati usluge iniciranja plaćanja (PIS) mogu se plaćati računi u papirnatom ili elektroničkom obliku, ponude ili putni nalozi, odnosno sve valjane knjigovodstvene isprave koje se evidentiraju i knjiže u računovodstvenom programu.

Usluga iniciranja plaćanja (PIS) svodi proces plaćanja sa šest do osam koraka na samo dva – iniciraj i autoriziraj plaćanje.

Račune se može platiti pojedinačno ili skupno, zadavanjem jednog naloga s više stavki, pri čemu datum izvršenja naloga može biti tekući ili budući.

Ako je plaćanje zadano kroz ePlati (PIS), knjigovodstvena aplikacija se sama ažurira pa korisnik unutar računovodstvenog sustava vidi status danih naloga, odnosno je li plaćanje izvršeno.

Usluga informiranja o računu (AIS)

Inovativnost usluge ePlati posebice dolazi do izražaja kada je riječ o usluzi dohvaćanja informacija o stanju bankovnog računa (AIS) jer poduzetnici mogu u stvarnom vremenu pratiti promjene i stanje po svim bankovnim računima u svom računovodstvenom programu.

Usluga ePlati (AIS) je posebno korisna knjigovodstvenim servisima ili odjelima računovodstva u tvrtki jer sa svakim ciklusom NKS-a, što je četiri puta dnevno, mogu automatski dobivati informacije o prometu i stanju po računu te knjižiti nastale promjene.

Primjenom usluge ePlati (AIS), korisnik više ne mora ulaziti u internetsko bankarstvo kako bi provjerio uplate ili skidao i knjižio izvode, nego sve podatke zaprima direktno u računovodstveni softver.

Prednost je što korisnik sam određuje kako će koristiti ePlati (AIS). Može izabrati automatski primati informacije o prometu i stavkama prometa po svim poslovnim računima u svakom ciklusu NKS-a, podatke može dohvatiti i pojedinačno u stvarnom vremenu ili unaprijed zadati vrijeme prikupljanja informacija.

U široj primjeni to pruža mogućnost automatskog knjiženja izvoda; subjekt zada nalog u ePlati (AIS) da u određenom periodu, odnosno u određeno vrijeme automatski povuče izvode o prometima po poslovnim bankovnim računima i sam ih knjiži na unaprijed određena konta.

Knjiženje promjena u stvarnom vremenu

Ono što će posebno biti zanimljivo u praksi je mogućnost da uslugu informiranja o računu koriste i knjigovodstveni servisi za sve svoje klijente.

Naime, zajednički problem s kojim se susreću knjigovodstveni i računovodstveni servisi je kašnjenje s dostavom dokumentacije. Nerijetko se događa da izvode i račune poduzetnici dostavljaju svega dan ili dva prije predaje PDV-a.

Aktivacijom ePlati (AIS) knjigovođe za svakog klijenta mogu dobiti izvještaj o stavkama prometa po računu u svakom ciklusu NKS-a ili jednom dnevno i to direktno u računovodstveni softver.

Knjigovođa s ePlati više ne radi u prošlosti, danas za prethodni dan, već informaciju o svakoj uplati, sa svih poslovnih računa klijenata, može zaprimiti gotovo u stvarnom vremenu direktno u svoj poslovni program.

Integracija s računovodstvenim softverima

Uvrštenjem usluge ePlati u više od 350 računovodstvenih i poslovnih softvera s kojima je mojeRačun integriran, korisnici će iskusiti bitno skraćenje vremena između trenutka iniciranja naloga za plaćanje i dobivanja informacija o izvršenju naloga.

S obzirom na to da više neće raditi u prošlosti, već će u stvarnom vremenu imati uvid u sredstva kojima raspolažu i to iz svog računovodstvenog programa, poduzetnici će kvalitetnije moći planirati troškove poslovanja.