Privucite goste koji žele platiti kvalitetnu uslugu

blog 050623

Zeleni certifikat u turizmu jasan je pokazatelj da vodite održivo poslovanje koje gostima jamči kvalitetnu uslugu.

Zeleno poslovanje u turizmu danas je veliki trend u svijetu i sve više gostiju bira visokokvalitetan smještaj gdje se brine o okolišu i zajednici, a to su spremni i dobro platiti.

Uturizmu se društveno odgovorno poslovanje dokazuje ekološkim certifikatima i eko-oznakama.

Hoteli, kampovi i apartmanska naselja koji su nositelji ekoloških priznanja pozitivno se ističu naspram onih koji ih nemaju jer eko certifikati jačaju atraktivnost.

Zeleni certifikat jača vašu poziciju na tržištu, što dovodi do boljeg poslovanja i povećanja prihoda.

ŽELIM ZELENI CERTIFIKAT

Gosti traže zeleno poslovanje

Zeleni certifikat je ekološki certifikat koje se dodjeljuje poslovnim subjektima koji su pokazali digitalnu izvrsnost i društveno odgovorno poslovanje.

Osviješteni gost će prije odabrati proizvod ili uslugu s nekom od oznaka koje su dokaz ekološke osviještenosti pružatelja turističke usluge.

Zato postoji sve veći interes za oznaku Zeleni certifikat jer hotelijeri žele pokazati da su proveli digitalnu transformaciju i ulažu u društveno odgovorno poslovanje.

Osim hotela, nositelji ovog ekološkog priznanja mogu biti i turistička naselja, kampovi i apartmani koji su uspješno implementirali digitalizirane procese i energetski učinkovite mjere pa svojim djelovanjem pozitivno utječu na okoliš i zajednicu.

Što je Zeleni certifikat

Zeleni certifikat je ekološki projekt koji je pokrenula tvrtka Elektronički računi, najveći informacijski posrednik za razmjenu eDokumenata. Projekt je pokrenut krajem 2021. godine kako bi se odalo priznanje tvrtkama i organizacijama koji su pokazali digitalnu izvrsnost i društveno odgovorno poslovanje.

Primjerice, nositelji Zelenog i Premium zelenog certifikata odavno su savladali digitalnu ovjeru i pohranu elektroničkih dokumenata,  a ovim priznanjem pokazuju da je očuvanje okoliša dio njihovog poslovnog identiteta.

Isticanjem eko certifikata pokazat ćete da ulažete u kvalitetu i zadovoljstvo gostiju i zaposlenika, brinete o okolišu u svim segmentima poslovanja i pridonosite očuvanju prirodnih ljepota koje nas okružuju.

Istaknite se među konkurencijom

Hotelski objekti u Hrvatskoj uglavnom odgovaraju potrebama masovnog turizma; smatraju se manje kvalitetnim zbog neulaganja u smještaj, ljudske potencijale i prakticiranje zelenog poslovanja.

Akcijskim planom razvoja zelenog turizma Vlada želi promijeniti takvo stanje i od Hrvatske učiniti predvodnicu održivog turizma u Europskoj uniji.

Primjećuje se da se premalo ističe važnost digitalizacije poslovanja u kontekstu turizma, a to je ono gdje se brojne tvrtke u turizmu mogu posebno iskazati.

Sve je veći broj hotela, kampova i aparthotela koji su uspješno implementirali digitalizirane procese u svoje poslovanje i svojim djelovanjem poboljšavaju kvalitetu života te pozitivno utječu na okoliš i zajednicu.

Digitalna izvrsnost u turizmu

Tehnološka rješenja u turizmu nisu isključivo rješenja za automatizaciju hotelskih soba za uštedu električne energije, nego je sve veća primjena usluga koje automatiziraju administrativno poslovanje.

Tu se također štede značajni resursi; uredski materijal, troškovi rada, a ujedno se pozitivno utječe na okoliš i veće zadovoljstvo zaposlenika.

Automatizacijom poslovanja kroz digitalna rješenja zaposlenici su zadovoljniji jer se otvara prostor za trajno ulaganje u njihove kompetencije, umjesto da ih se opterećuje beskorisnim radom.

Nositelji Zelenog i Premium zelenog certifikata izvrstan su primjer poslovnih subjekata koji provode sve potrebne aktivnosti za prelazak na potpuno kružno gospodarstvo u što uključuju i svoje zaposlenike.

Zato danas imamo više od 200 nositelja Zelenog certifikata i Premium zelenog certifikata koji su istinski primjeri digitalne izvrsnosti i društveno odgovornog poslovanja.

Ekološki certifikati

Današnji gosti više ne biraju isključivo „sunce i more“, nego kod izbora destinacije sve češće biraju smještaj s oznakom održivog poslovanja i vrhunske kvalitete.

Ekološki certifikati i eko-oznake su dobrovoljni instrumenti kojima možete pokazati da se briga o okolišu i zajednici u cjelini može voditi u svim segmentima poslovanja.

Pokrenuti su u skladu s međunarodnom politikom održivog poslovanja kojoj je cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati društveno odgovorno poslovanje i održive stilove života.

Eko certifikat je stvarni pokazatelj da se turistički smještaj vodi na temeljima održivog poslovanja.

Zelenim certifikatom pokazat ćete da ste to vi!