Kako stornirati eRačun

kako stornirati eračun

Potrebno je razlikovati kako stornirati eRačun, a kada trebate poslati knjižno odobrenje, odnosno umanjenje zaduženja bez stvaranja storno računa.

Stornirati eRačun znači provesti proces koji se odnosi na ispravak grešaka u financijskim dokumentima, ali koji se razlikuje od odobrenja kojim ispravljamo stavku ili dio stavki po računu.

Kada kažemo da trebamo stornirati eRačun to opisuje akcije poput ispravljanja pogrešaka u računanju, knjiženju ili dokumentaciji, poništavanja neispravnih transakcija i usmjeravanja prema točnom financijskom izvještavanju. Ovim člankom objasnit ćemo kako stornirati eRačun u praksi.

Što je storno računa

Razumijevanje kako stornirati eRačun ključno je za pravilno vođenje financijskih evidencija. Kada kažemo ‘stornirati račun’, mislimo na proces poništavanja originalnog računa i kreiranja novog s negativnim iznosima koji neutraliziraju prethodnu transakciju. To se posebno primjenjuje kada izmjene originalnog računa nisu moguće.

Primjer storno računa

Kada želite stornirati eRačun to obično uključuje kreiranje identičnog računa s novim brojem, ali sa stavkama koje imaju negativne količine. Naprimjer, ako je originalni račun prikazivao prodaju 10 metara žice, storno račun će prikazivati -10 metara žice, čime ćete anulirati izvorni račun.

Porezna uprava propisala je prekršajne odredbe za nepostupanje sukladno odredbama za izdavanje računa kod izvršavanja storno računa.

Poništenje izdanog računa

Važno je jasno navesti na koji se originalni račun odnosi storno, kao i detalje koji potvrđuju ispravak. Unutar usluge mojeRačun storno računi izrađuju se poput običnog eRačuna, ali kako je ranije navedeno s negativnim predznakom ispred stavki.

Stornirani eRačun kojim ćete poništiti prethodno izdani dokument možete poslati iz jednog od 466 računovodstvenih programa ili ERP rješenja mojeRačun mreže ili kroz Kreiraj, kako se zove besplatna aplikacija za slanje eRačuna.

Ako vaš račun sadrži negativne količine i iznose jer ste izabrali stornirati eRačun, proces koji ćete odabrati u Kreiraj je P9 ili P10, ovisno o vašim potrebama i dogovoru s kupcem.

Koje sve procese puža kreiraj možete pročitati u članku Kako poslati eRačun.  

kako poslati račun

Kada izdati knjižno odobrenje

Potrebno je razlikovati storniranje od knjižnog odobrenja, koje se odnosi na umanjenje zaduženja bez stvaranja novog računa, ali s jasnim upućivanjem na određeni račun.

Razumijevanje i pravilna primjena ovih procesa, omogućuje poduzećima da održavaju precizne financijske evidencije i osiguraju usklađenost s računovodstvenim standardima. Za razliku kada obavezno moramo stornirati eRačun, odobrenje koristimo kada je potrebno izmijeniti samo dio stavki na računu.

Knjižno odobrenje po računu

Svaki poduzetnik zna za izazove koji dolaze s izdavanjem knjižnih odobrenja. Bez obzira na to je li riječ o oštećenju robe u transportu, dodjeli popusta lojalnim kupcima ili ispravku grešaka na računima, eOdobrenje donosi rješenje.

Digitalizacija ovog procesa, posebno kroz sustav mojeRačun, transformira način na koji poduzeća upravljaju svojim financijama.

Popust po izdanom računu

eOdobrenje je digitalni oblik knjižnog odobrenja koji pojednostavljuje ispravke na već izdanim eRačunima. Bilo da je riječ o razlici u količini primljene robe ili dodjeli popusta za prijevremeno plaćanje, eOdobrenje omogućava brze i točne ispravke.

Ispravak pretporeza s odobrenjem

Računovođe često smatraju odobrenja izazovnim, ne zbog njihove složenosti, već zbog proceduralnih poteškoća. Kupci zaboravljaju poslati svoje izjave, što otežava ispravak pretporeza. Ispravci se ne mogu knjižiti ako ne postoji suglasnost obiju strana – bez izjave na odobrenje ne može se ispraviti pretporez.

eOdobrenje rješava ovaj problem, osiguravajući da se odobrenje i pripadajuća izjava eOdgovor ne mogu zanemariti.

Kada dokument šaljete kroz mojeRačun, kupac ne može preuzeti eOdobrenje da bi ga proknjižio dok god ne da izjavu koja sadrži sve potrebne informacije.

Izjava kupca na odobrenje sadrži iznos pretporeza koji se ispravlja, po kojem računu i datum, odnosno porezno razdoblje u kojem je kupac ispravlja pretporez.

To znači da prijenos eOdobrenja od pošiljatelja do primatelja može trajati nekoliko sekundi ili minuta, a jednako tako traje i slanje eOdgovora.

Prednosti koje pruža eOdobrenje

1. Brzina i efikasnost: eOdobrenje skraćuje proces odobravanja s tjedana na sate, čime se ubrzava financijski ciklus poduzeća;

2. Integracija: Korisnici mogu generirati eOdobrenja izravno iz svojih ERP i računovodstvenih sustava, što osigurava visoku razinu integracije i automatsko usklađivanje;

3. Prilagodljivost: Korisnici mogu birati hoće li eOdobrenje biti negativni račun ili zaseban dokument, čime se povećava fleksibilnost u računovodstvenim procedurama;

4. Sigurnost i usklađenost: Automatizacija procesa smanjuje ljudske greške i osigurava poštivanje računovodstvenih standarda.

Znate li koje još knjigovodstvene isprave možete razmjenjivati i obrađivati u digitalnom obliku?