Digitalizirajte poslovanje kroz eDokumente

edokumenti

Servis mojeRačun tvrtkama pruža razmjenu digitalnih dokumenata po najvećim sigurnosnim standardima. Iskoristite sve prednosti, pouzdanost i jednostavnost digitalizacije.

Digitalni dokument eOpomena

Sa slanjem eOpomene poslujete brzo, jednostavno i sigurno jer vam se automatski generira ePovratnica kao dokaz preuzimanja. eOpomena vam jamči sigurnu isporuku, a dostupna vam je u svakom trenutku.  

Šaljite eOtpremnicu kroz mOtpremnicu

Dokument eOtpremnicu koristite prilikom otpremanja robe sa skladišta. Za razliku od papirnate, eOtpremnica se digitalno potpisuje kroz aplikaciju mOtpremnica pa ju je nemoguće izgubiti ili oštetiti.

Brže knjiženje pretporeza

Prijenos eOdobrenja od pošiljatelja do primatelja može trajati nekoliko sekundi ili minuta. Kada kupac zaprimi eOdobrenje, automatski kreira i potpisuje izjavu o knjiženju pretporeza koju dobivate povratno.

Odbijanje eRačuna

Ako ste zaprimili eRačun koji želite odbiti, eOdgovor vam to omogućuje. Uz eOdgovor generira se izjava u kojoj se navodi razlog odbijanja. Znate i točno vrijeme i datum kada je izdavatelj eRačuna preuzeo vaš eOdgovor.

Digitalna narudžbenica

Dokument eNarudžbenica predstavlja službenu ponudu za kupovinu roba ili usluga, a sadrži informacije o vrsti, količini i cijeni proizvoda koje će dobavljač isporučiti kupcu.

Automatsko učitavanje

Nakon primitka robe, šaljete ePrimku za koju dobivate potvrdu o preuzimanju. Osim što se brzo i jednostavno preuzima, prednost ePrimke je u izravnom unosu stavki u računovodstveni program.

Otvorene stavke na klik

Poslovne dokumente kao što su izvod o otvorenim stavkama (e-IOS), ponuda ili rješenje možete poslati kao eDokumente. Digitalizacijom poslovnih dokumenata povećavate njihovu pravnu sigurnost i omogućavate bržu obradu i pretraživanje.

Autor: M.P.