Kalkulator uštede slanja eRačuna

Cijena računa poslanog običnom poštom - 3,10 kn (pošta) + 0,80 kn (trošak papir, toner, kuverta) + 0,60 kn (cijena radnog vremena) = 4,50 kn

Cijena računa poslanog preporučenom poštom - 9,50 kn (pošta) + 0,80 kn (trošak papir, toner, kuverta) + 0,60 kn (cijena radnog vremena) = 10,90 kn

Cijena eRačuna - 2,19 kn (ugovor BASIC MICRO) = 2,19 kn