Pravne osobe

Slijedite upute i potrebne dokumente nam predajte
klikom na tipku „Učitaj dokumente“ na ovoj stranici

Frame(6)

Molimo vas da uz popunjeni Zahtjev za korištenje platnih usluga priložite:

Dokaz o pravnom subjektivitetu:

  • rješenje o upisu ili izvadak iz nadležnog registra ne stariji od 90 dana, ako je upis u registar propisan ili
  • akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se korisnik ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakon ili
  • izvod iz zakona ili drugog propisa ako je korisnik osnovan temeljem zakona ili drugog propisa

Ako ste upisani u sudski registar, ne trebate priložiti Dokaz o pravnom subjektivitetu.

Preslika identifikacijske isprave zakonskog zastupnika:

  • osobna iskaznica ili
  • putovnica osobe ovlaštene za zastupanje

Punomoć / prokura

ako Zahtjev i/ili Ugovor i/ili Prijavu ovlaštenika podnosi osoba koja nije zakonski zastupnik ili prokurist upisan u sudskom registru

 

Dokaz o stvarnim vlasnicima:

  • izjavu o stvarnim vlasnicima društva na obrascu Elektroničkih računa d.o.o. ili
  • izvadak iz Fina registra stvarnih vlasnika ili
  • obrazac prijave za upis podataka o stvarnim vlasnicima koji je podnesen Fini

Ovdje učitajte potpisane dokumente