ePlati_logo-23

Obrt

Slijedite upute i pripremite dokumentaciju za ugovaranje usluge

Frame(6)

1. Pripremite privitke i prijeđite na sljedeći korak

>> Preslika osobne iskaznice ili putovnice obrtnika

>> Ugovor o ortakluku (ako se radi o zajedničkom obrtu)

2. Preuzmite ove dokumente, ispunite ih i (digitalno) potpišite

>> Zahtjev za korištenje platnih usluga
>> Prijava ovlaštenika za korištenje platnih usluga
>> Ugovor o pružanju platnih usluga

Očekivano vrijeme popunjavanja 10 minuta

 

MicrosoftTeams-image (5)

3. Na vaš e-mail smo poslali poveznicu za predaju dokumentacije