Drugi poslovni subjekti

Slijedite upute i potrebne dokumente nam predajte
klikom na tipku „Učitaj dokumente“ na ovoj stranici

Frame(6)

Molimo vas da uz popunjeni Zahtjev za korištenje platnih usluga priložite:

Dokaz o pravnom subjektivitetu:

  • rješenje o upisu ili izvadak iz Obrtnog registra ne stariji od 90 dana ili
  • rješenje o upisu ili izvadak iz registra djelatnosti kod nadležnog tijela

Ako ste upisani u obrtni registar, ne trebate priložiti Dokaz o poslovnom subjektivitetu.

Preslika identifikacijske isprave obrtnika, nositelja OPG, poduzetnika

  • osobna iskaznica ili
  • putovnica osobe ovlaštene za zastupanje

 

Ugovor o ortakluku
ili dr. slični ugovori, ako su dvije ili više osoba osnivači poslovnog subjekta

Ovdje učitajte potpisane dokumente