ePlati_logo-23

Druge pravne osobe

Slijedite upute i pripremite dokumentaciju za ugovaranje usluge

Frame(6)

1. Pripremite privitke i prijeđite na sljedeći korak

>> Preslika osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje

>> Dokaz o pravnom subjektivitetu:

- rješenje o upisu ili izvadak iz nadležnog registra ne stariji od 90 dana, ako je upis u registar propisan ili

- akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se korisnik ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakon ili

- izvod iz zakona ili drugog propisa ako je korisnik osnovan temeljem zakona ili drugog propisa

>> Punomoć (ako dokumentaciju ne potpisuje direktor / prokurist; neobavezno)

2. Preuzmite ove dokumente, ispunite ih i (digitalno) potpišite

>> Zahtjev za korištenje platnih usluga
>> Prijava ovlaštenika za korištenje platnih usluga
>> Ugovor o pružanju platnih usluga

Očekivano vrijeme popunjavanja 10 minuta

 

MicrosoftTeams-image (5)

3. Na vaš e-mail smo poslali poveznicu za predaju dokumentacije