Računi s dugim rokom plaćanja na PlatiMe.hr se mogu naplatiti u nekoliko minuta

Platforma PlatiMe.hr mjesto je gdje se spajaju oni koji žele poboljšati ili zadržati likvidnost s onima koji su spremni investirati u domaće tržište i tako osigurati oporavak gospodarstva.

Putem servisa Moj-eRačun do Centralne platforme mjesečno se prenese više od 250.000 eRačuna. Riječ je, naravno, o računima prema i od javnih naručitelja. Posao posredništva u privatnom sektoru u istom periodu odradimo za oko milijun dokumenata, eRačuna i pratećih isprava.

Elektronički račun daje neusporedivu sigurnost kada govorimo o kanalu razmjene i vremenu zaprimanja te validaciji identiteta pošiljatelja i primatelja, no otvara i mogućnost daleko brže naplate potraživanja, nego je to slučaj s papirnatim računom.

Dugi rokovi naplate računa

Jedna od rak rana hrvatskog gospodarstva su dugi rokovi plaćanja računa, ono što se kolokvijalno naziva valutom plaćanja, zbog čega mnoga poduzeća upadnu u probleme s likvidnošću. Period od 30 dana, najčešće se produži na više od 55, kako pokazuju statistički pokazatelji koje smo prikupili u radu s više od 95.000 poslovnih subjekata u Hrvatskoj.

Kroz platformu PlatiMe.hr, taj problem bi trebao postati prošlost. Platforma ima jednostavnu funkciju – omogućiti dobavljačima, pošiljateljima eRačuna, kraći period naplate izdanih računa na način da ih ponude na otkup potencijalnim investitorima, otkupiteljima, koji su spremni pričekati dogovoreno dospijeće računa, ali i preuzeti rizik naplate.

Identifikacija svih dionika procesa

Ono što platforma  PlatiMe.hr neminovno jamči korisnicima, bilo da je riječ o pošiljateljima eRačuna, primateljima kao drugoj strani, odnosno otkupiteljima je fer i ravnopravno nadmetanje kroz isticanje ponuda, ali uz ključnu stavku, a to je identifikacija svih dionika i pristanak sudjelovanja na platformi. Svaki sudionik, pošiljatelj eRačuna, ima fleksibilnu skupnu ili pojedinačnu kontrolu eRačuna koje želi izložiti na platformi, dok otkupitelj može provjeriti bonitet primatelja kroz servis Moj-BI.

Pouzdanost financijskih pokazatelja

Podsjećam, Moj-BI je jedino automatizirano rješenje koje javlja svaku promjenu statusa blokade kupaca (i dobavljača), čak i nakon što je poslan eRačun. Osim toga, daje informaciju  o više od 60 drugih financijski pokazatelja uspješnosti poduzeća, a obuhvaća 300.000 poslovnih subjekata u Hrvatskoj.

Sve navedeno jamči da će svi dionici u procesu moći jasno utvrditi prednosti i rizike sudjelovanja na platformi.

Pristanak svih sudionika procesa

Pravila platforme, kao što sam naveo, odnose se i na davanje privole o objavi informacija o eRačunu koji se nudi na prodaju. Privolu daje primatelj računa koji mora dati i suglasnost za prodaju eRačuna, no isto ga tako može, uz određeni diskont, platiti i sam. Pošiljatelj se mora složiti s ponudom otkupitelja,  naravno može je i odbiti, nakon čega ona prestaje vrijediti, a prilika za prikupljanje novih ponuda otvara se sljedeći radni dan.

Treba napomenuti da pošiljatelj sam odlučuje o tome koje račune želi staviti na prodaju, što znači da može objaviti jedan ili sto eRačuna ovoga mjeseca, a sljedeći nijedan.

Elektronički potpis na ugovoru

Pošiljatelji i otkupitelji obavezni su elektronički potpisati Ugovor (eUgovor) o ustupanju potraživanja, nakon čega se odvija plaćanje, ali izvan platforme PlatiMe koja je u ovom poslovnom odnosu pružatelj infrastrukture za prodaju eRačuna i identifikacije dionika.

Digitalni prostor platforme, uz potpuno digitalizirano sklapanje poslovnih odnosa kako je opisano, mjesto je gdje se spajaju oni koji žele poboljšati ili zadržati likvidnost s onima koji su spremni investirati u domaće tržište i tako osigurati brži oporavak gospodarstva.

Prednosti sudjelovanja na PlatiMe.hr

Prodajom nedospjelih eRačuna na PlatiMe.hr pošiljatelji imaju mogućnost poboljšati likvidnost, smanjiti troškove financiranja te jednostavnije i brže ugovoriti i realizirati financiranje. Primatelji pak smanjuju rizik, dinamički upravljaju likvidnošću i ostvaruju mogućnost povećanja efekta nabave kroz niže cijene. Kada govorimo o prednostima za otkupitelje, osim povećanja tržišta prodaje i snižavanja troškova poslovanja, u poziciji su graditi imidž kroz sudjelovanje u inovativnim rješenjima.

Platforma PlatiMe.hr s radom započinje u prvim danima travnja i vrlo brzo će dokazati da je dovoljan samo jedan dan da (p)okrenemo gospodarstvo u pozitivni smjer.

Autor: Josip Kovačec